Het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) is een inloophuis, een ontmoetingsplaats en een bron van steun voor iedereen die met kanker te maken heeft. Het THHA ondersteunt dus ook jou in deze situatie.

Kom gerust langs!

Het THHA wil je graag erkenning en begrip geven voor alle gevoelens, zoals verdriet, wanhoop, woede, jaloezie, angst en schuldbesef. Soms voel je helemaal niets, en weet je niet precies wat je wilt. Hoe het voor jou ook maar is, het THHA wil je een veilige omgeving bieden om je daarover te uiten. Het huis biedt de gelegenheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten bij wie je herkenning kunt vinden. Dat kan je helpen om te leren omgaan met wat je overkomen is.

 

Tips

Vraagbaak

Veel gebruikte woorden